Categorie

Test fase

Test fase

De laatste loodjes – Blog 6

De laatste loodjes – Blog 6


(Week 11 & 12)

De laatste weken van het project zijn aangebroken. Over week moeten we ons portfolio inleveren. De weken hiervoor zijn we aan de slag geweest met het testen van ons programma. Deze weken hebben we het programma verder uitgewerkt en verschillende partners benaderd. Ik neem jullie graag mee in de voortgang van de afgelopen weken.

Partners in kaart brengen

Ik kreeg de opdracht om de mogelijke partners in kaart te brengen voor het Referee Leadership Program. Deze bedrijven willen we gaan benaderen. We moeten er achter zien te komen of ze opzoek zijn naar studenten die zich op onze competenties hebben ontwikkeld. Deze bedrijven moeten in Noord en Oost liggen. Hier willen we ons programma gaan uitvoeren. Als eerste heb ik op sport gerelateerde bedrijven gezocht. Ik kwam uit op Sportservice Zwolle. Zij hebben dezelfde kernwaarden als ons. Ik zie dit als een perfecte match. We willen ze de aankomende week gaan benaderen. Daarnaast hebben we Arag benaderd via Nick Hoogebeen. We hebben met hem eerder contact gehad over Adecco. Arag wilt dat het sportklimaat veiliger wordt. Wij zijn ervan overtuigd dat door ons programma er betere opgeleide scheidsrechters komen en daardoor het sportklimaat veiliger wordt. Vaak loopt de wedstrijd uit de hand door verkeerde beslissingen van de scheidsrechters. Nick Hoogebeen gaf aan dat hij een gesprek aan wilt gaan, maar we moeten eerst goed in kaart brengen wat we van Arag willen hebben.

Mijn rol was de partners in kaart brengen. Ik deed dit door bedrijven te zoeken in Noord en Oost. Bij de bedrijven keek ik naar de vacatures. Daar vergeleek ik onze competenties met de eisen van de vacatures. Hierdoor kon ik een koppeling maken tussen ons programma en de behoefte van het bedrijf. Ook keek ik bij de bedrijven naar hun kernwaarden. Voor de volgende keer had ik meteen de bedrijven moeten benaderen. Ik had het nu in kaart gebracht en waarschijnlijk beland het nu in de la. We gaan over twee weken naar Zwolle toe om met PEC Zwolle te praten. Ook gaan we naar AZ Alkmaar toe om ons concept te testen. We hebben daarom geen tijd meer om bij de bedrijven langs te gaan. Arag staat wel boven aan het lijstje. Zij zijn namelijk de hoofdsponsor van de KNVB scheidsrechters.

Portfolio

Deze weken hebben we vooral gewerkt aan ons portfolio. Deze moeten we over een week inleveren. Ik ga mijn portfolio bouwen in een website. Ik heb veel ervaring met het bouwen van websites door mijn stageperiode. Mijn groepsgenoten kiezen voor een brochure. Op mijn website staan: bewijsstukken, contactformulier, blogs, het team, het onderzoek en de 4 houdingen. Bij de 4 houdingen zit een betoog over mijn ontwikkeling. Hier ben ik de afgelopen weken aan de slag mee gegaan. Ik heb de website gebouwd in de kleuren van de KNVB. Dit koste wel even de tijd om dit voor elkaar te krijgen. Uiteindelijk ben ik tevreden over het resultaat.

Laatste test bij Ellen Ter Avest

Op 3 juni gingen we naar Zeist toe om ons concept te testen bij Ellen Ter Avest. Het Referee Leadership Program had ze voor een gedeelte gehoord. We hadden haar 3 weken niet gezien. In die 3 weken is het programma veel uitgebreider en specifieker geworden. We willen haar graag up-to-date houden en daarom hebben we haar een presentatie gegeven. Deze presentatie hebben we ook voor Jan Bosscher hebben gehouden. In de presentatie namen we haar mee in de competenties. De competenties zijn aangepast sinds dat we met Werner Ter Avest hebben gesproken. Hij is verantwoordelijk voor de opleiding van de scheidsrechters.

Ze was erg tevreden over het programma. Het is een nieuwe doelgroep die we aanspreken. Hier hebben ze bij de KNVB nog niet aan gedacht. We gaan niet weer naar de vereniging toe om scheidsrechters te werven. Dit is al zo vaak gedaan. Ze wilt een draaiboek ontvangen en een onderzoeksrapport. Ook gaan we een folder opleveren aan de KNVB. In de folder komt ons programma en het concept visueel weergeven. Het is de bedoeling dat de KNVB dit bij partners kan neerleggen. We zijn van plan om dit de aankomende weken te gaan vormgeven. Ook hebben we haar meegenomen in onze planning van de aankomende tijd. We hebben verteld dat we over twee weken een gesprek met PEC Zwolle staat gepland en we hopen nog een afspraak te maken met AZ Alkmaar. We hebben hier nu al veel zin in.

Naast het Referee Leadership Program hebben we de bodycam ook voorgelegd. Dit zag ze totaal niet zitten. We hebben nog een paar weken de tijd en ze wilt nu niet weer gaan switchen van concept. Hier zijn wij het totaal mee eens en gaan de aankomende periode vol focussen op het Referee Leadership Program. Voor de volgende keer hadden we eerder dit concept bij haar moeten neerleggen. We hadden dan nog kunnen switchen van concept. Dit is een mooi leermoment voor de volgende keer.

Daarnaast vroeg ze wat we willen bereiken met de eindpresentatie. We moeten weten wie we willen uitnodigen. We zaten te denken aan de vereniging adviseurs, de marketing afdeling, Nick Hoogebeen, Werner Ter Avest en Sebastiaan uitnodigen. Wellicht nog meer mensen vragen vanuit de KNVB. We willen deze mensen overtuigen van ons programma. Het programma moet volgend jaar plaats vinden. Zo water dicht moet dit plan zijn.

Personal branding in kaart gebracht

Twee weken geleden heb ik de workshop personal branding gevolgd. Door deze workshop heb ik mijn personal branding in kaart kunnen brengen. Om dit aantrekkelijk weer te geven heb ik dit vormgegeven in een infographic. Ik vind het fijn dat ik dit heb gedaan. Ik weet nu wat mijn sterke punten zijn en zwakke punten. Het is goed om jezelf te weten te komen. Dit kan ik goed gebruiken tijdens mijn 4e jaar.

Mijn personal branding

Over een week komt er nog één blog. Helaas, is dan het project voorbij. Ik zie jullie over week weken.


Test fase

Testen testen en nog eens testen! – Blog 5

Testen testen en nog eens testen! – Blog 5


(Week 9 & 10)

Na een week vakantie hebben we de rit weer opgepakt. De paaseieren zijn ook weer gevonden. Nu is het de grootste tijd om te knallen met project. Met het project zijn we nu in de volgende fase beland. We zitten nu in de testfase. In deze fase moeten we ons concept bij zo veel mogelijk partners testen. De week ervoor hebben we al contact gehad met Nick Hoogebeen. Hij is verantwoordelijk voor het partnership tussen de partners en de KNVB. Helaas wilt Adecco niet een samenwerking aangaan. Wel zag hij genoeg mogelijkheden om dit concept door te zetten. Hij heeft ons nieuwe ingangen gegeven van zijn relaties die wij kunnen gaan benaderen. Ook ben ik begonnen met de workshop personal branding. Ik neem jullie graag mee in mijn vooruitgang.

1e test

Op 8 mei zijn we naar Zeist afgereisd om met Werner Ter Avest te spreken. Hij is de Hoofd Jeugd opleiding van de KNVB. Dit gesprek was onze eerste echte test. We hebben ons concept aan hem gepresenteerd en hij was na afloop erg positief gestemd. Het prikkelde hem erg. Ook zag die veel kansen, omdat het een doelgroep is waar ze nog niet veel over hebben nagedacht. Door dit initiatief komt er een nieuwe toestroom van potentiele nieuwe scheidsrechters. Daarnaast moet het plan nog iets concreter worden. Het riep af en toe nog wat vragen op. Bij de volgende test moeten we dit dus nog concreter maken. Ook moeten we de keuze gaan maken of we de opleiding van de scheidsrechter verwerven in het concept. Het initiatief hebben we gepresenteerd aan de hand van een presentatie. Mijn rol tijdens de presentatie was wat belangrijke punten presenteren. Vooraf hadden we niet de taken verdeeld. In de presentatie keken we af en toe elkaar echt aan. Presenteer jij dit of ik? Uiteindelijk verliep de presentatie soepel en was die erg enthousiast over ons concept. Toch moeten we de presentatie nog wat visueler maken. Wellicht dat we er een leuke video aan toe kunnen voegen.
Na afloop hebben wij in samenspraak met Werner de competenties vanuit de KNVB naast de door ons geformuleerde competenties gelegd. Uiteindelijk hebben we de competenties vanuit de opleidingen KNVB verworven in onze geformuleerde competenties.

Hij ondersteunt het concept en ziet er veel kansen in. Hij zou het zonde vinden als het ergens in een la beland. Dus we moeten echt goed gaan nadenken wie we allemaal willen betrekken bij ons project. Wij als groep zijn erg blij en tevreden dat de Hoofd jeugd opleidingen dit ondersteunt. Nu kunnen we het concept doorzetten en wellicht gaan uitvoeren.

Partners benaderen
Op dezelfde dag hebben we nog wat nieuwe partners benaderd. We willen een gesprek voeren met Jan Bosscher. Hij zit in het bestuur van de vereniging CSV. Hij laat verenigingsscheidsrechters fluiten bij wedstrijden van PEC Zwolle. Dit willen wij ook aan onze scheidsrechters aanbieden. De communicatie verliep weer via Youri. Ik moest wel de mail formulieren. In de mail stond in het kort waar we nu mee bezig zijn. We zien dit als onze tweede test.

Ook hebben we contact gelegd met Sportkunde Zwolle. Dit is een sport gerelateerde opleiding in Zwolle. Op deze opleiding zitten allemaal studenten die van sporten houden. We zouden graag ons concept willen gaan testen bij deze studenten. Er moet een samenwerking ontstaan tussen de KNVB, PEC Zwolle en Sportkunde Zwolle

De smaak te pakken

Op 11 mei heb ik weer wat wedstrijden gefloten. Ik ben nu actief bij de KNVB. Ik vind dat ik dan zelf een steentje kan bijdragen. Ik wil graag wat terug doen voor mijn club VVM. Daarom heb ik 11 mei het vrouwentoernooi 35 plus gefloten. Het was super leuk om te doen. Alleen hebben deze vrouwen wel een scheidsrechter nodig? Tijdens de wedstrijd was er totaal geen commentaar. Ook leek het erop dat ze het onderling er ook uit kwamen. De wedstrijd heb ik weer geanalyseerd met een observatieschema. Ik ging na het toernooi de resultaten met elkaar vergelijken. Het toernooi was veel beter geregeld qua materiaal en ik werd leuker ontvangen. Na de wedstrijden gingen we met ze allen de kantine in. We werden even kort in het zonnetje gezet. Dit deed de club erg goed. Met een normale competitie wedstrijd word je niet het zonnetje gezet. Alleen krijg je een consumptiebon. Ik vind het erg leuk dat je bepaalde competenties ontwikkelt door het fluiten. Ik merk dat ik mijn communicerende vaardigheden verbeter. Daarom is het zo leuk dat wij ons concept hierop hebben gebaseerd.

Optie 2 uitwerken

Wellicht kan het eerste concept niet te werken worden gesteld. Daarom hebben we ervoor gekozen om een tweede concept uit te werken. Dit noemen we de bodycam. Met de bodycam is het plan om verenigingsscheidsrechters een camera op de borst mee te geven. Alles wordt nu geregistreerd. Door dit initiatief moet het veel veiliger worden op de velden voor de scheidsrechters. Bij de politie wordt het op dit moment al gedaan. Dit werkt erg goed. De mensen zijn veel respectvoller en minder agressief tegen de politie. Bart en ik hebben de verantwoording gepakt om dit concept uit te werken. Eventueel willen we dit ook nog gaan testen bij een vereniging. Dit concept willen we volgende week gaan testen bij Ellen Ter Avest. Ook gaan we het hele plan van Referee Leadership Program aan haar presenteren. Zij heeft de beslissende stem welk concept wij moeten gaan uitvoeren.

Bodycam van de politie

Gesprek met Jan Bosscher

Op woensdag 15 mei gingen Bart en Sven naar Zwolle toe om een gesprek te voeren met Jan Bosscher. Hij heeft contact met PEC Zwolle. Het doel was dat hij ons in contact brengt met PEC Zwolle. We hadden de groep gesplist, omdat het erg ver reizen is naar Zwolle. Om de tijd kostbaar te benutten, hadden we ervoor gekozen om de groep te splitsen. Youri en ik gaan de volgende keer naar Zwolle om een gesprek aan te gaan met PEC Zwolle of Sportkunde Zwolle. Hij vond ons concept erg interessant. De competenties zijn goed. Scheidsrechters die Jan kent, zeggen zelf ook dat zij veel competenties hebben geleerd door het fluiten. Die elementen zijn positief voor hun persoonlijke ontwikkelingen. Ons programma helpt hoe dan ook de vereniging, ook al is het op korte termijn, met extra scheidsrechters. Hij had vooraf PEC Zwolle nog benaderd. Alleen zaten zij in een belangrijke meeting. Daarom moeten we nog een keer terug komen om samen te gaan zitten met Jan Bosscher en PEC Zwolle. Mijn groepsgenoten hebben een gesprekverslag gemaakt. Deze hebben we de volgende dag behandeld.

Worskhop Personal Branding

De afgelopen 2 weken heb ik de workshop Personal Branding gevolgd. Deze workshop was opgezet door mijn medestudenten van de opleiding. Ik vond het erg leuk om deze workshop te volgen. Ik heb voor deze workshop gekozen, omdat mijn leerdoel van dit jaar is om mijn personal branding in kaart te brengen. Bij mijn laatste assessment kon ik hier nog slecht antwoord opgeven. De workshop bestond uit verschillende dagdelen. In het eerste dagdeel ging het over je eigen identiteit. Wat heeft jou nou gemaakt. Dit was wel een emotionele les. Paar medestudenten moesten huilen. Je moest echt nadenken over het verleden. Ik heb gelukkig een fantastische jeugd gehad. Helaas is dit niet voor iedereen weggelegd.

In het tweede dagdeel kwam Germain Hendriquez langs. Hij is een LinkedIn expert. Ik vond dit dagdeel het nuttigst van allemaal. Mijn LinkedIn profiel had wel wat verbeterpunten nodig. Hij ging langs onze profielen en gaf wat belangrijke tips. Hij vertelde dat je LinkedIn je online cv is. Mensen kunnen je hierop vinden. De tips had ik opgeschreven en uiteindelijk toegepast op mijn Linkedin. Ben je nou nieuwsgierige. Neem rustig een kijkje op mijn profiel.

Ook gaf hij wat belangrijke tips om te groeien op LinkedIn.

  • Netwerk vergroten
  • Content strategie / zichtbaarheid vergroten
  • Interesse wekken / engagement creëren
  • Contact maken

Het derde dagdeel kwam Sandra van den Ent langs. Zij heeft een gigantisch netwerk opgebouwd. Het was heel interessant om hiernaar te luisteren. Het belangrijkste wat zij vertelde: doe wat jij leuk vind, niet wat iemand anders leuk vind, blijf lekker jezelf. Dit is een quote die ik meeneem. Het laatste dagdeel wordt ook georganiseerd door Sandra. Dit vind plaats op 15 juni. Ze heeft een netwerkborrel georganiseerd. Helaas kan ik hier niet aanwezig zijn. Ik ben dan op teamweekend. Om de verloren tijd in te halen, ben ik van plan om een white paper te schrijven over personal branding en een visuele uiting te maken over mijn personal branding. Ik wil graag mijn leerdoel van dit jaar behalen.

Mijn personal branding heb ik door de workshops beter in kaart kunnen brengen. Volgende week staan er weer wat belangrijke dingen op de planning. Het zijn de laatste weken die eraan komen. We moeten nog even gas geven.

Zie jullie snel weer