Workshop Find The Problem:


In de eerste twee weken heb ik de workshop Find the problem gevolgd. Een workshop bestaat uit 4 dagdelen. Dit was een interessante cursus. Het was heel relevant, omdat we met project in de eerste fase zaten. We moesten het probleem zien te vinden en dit uiteindelijk gaan oplossen. In de workshop ben ik met verschillende soorten experts in contact geweest van de organisatie Triple Double. De belangrijkste tip die ik heb onthouden is: begin je onderzoeksvraag zo klein en specifiek mogelijk. Als je het te groot gaat aanpakken, wordt vaak het echte probleem niet opgelost! Dit had ik uiteraard tegen mijn projectteam gezegd.

Eerst kreeg ik een theorie les. Dit werd gegeven door een docent op de opleiding Sportmarketing en Management. Hij vertelde ons welke onderzoeksmethodes er zijn en welke we wanneer moeten toepassen. Om de stof goed op te nemen, had ik tijdens de les aantekeningen gemaakt. Ik had onder andere genoteerd wat het verschil is tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Kwalitatief onderzoek is als er meer diepgaande informatie nodig is. Het geeft een beeld van de meningen, wensen, behoeften en ervaringen van de doelgroep. Bij kwantitatief onderzoek wordt een groot aantal respondenten ondervraagd waardoord cijfermatig inzicht wordt verkregen. Aan een enquête moet je dan denken.

Ook moest ik naar Triple Double in Eindhoven toe. Hier moest ik aan een case werken van de Hartstichting. Dit vond ik erg leuk om te doen. De Harststichting houdt zich erg bezig met de gezondheid van de bevolking van Nederland. Hoe gezonder je bent, hoe minder kans je hebt op een hartinfarct. Ik moest een onderzoeksvraag opstellen en dit moest zo specifiek mogelijk zijn. De onderzoeksvraag die wij hadden opgesteld was: ‘Waarom vinden werkgevers van kleine bedrijven in Nederland het overgewicht onder hun werknemers niet belangrijk genoeg?’ De experts van Triple Double vonden onze onderzoeksvraag erg goed. Nadat we dit hadden gedaan, moesten we aan een oplossing werken. Ik had veel van deze workshop geleerd en heb de relevante informatie meegenomen naar mijn groepsgenoten.

Inspirerende werkomgeving van Triple Double. Hier krengen we onze workshop en een rondleiding door het pand.

Ik heb geleerd om het onderzoek zo klein en specifiek mogelijk mee te starten. Ook welke onderzoeksmethodes ik moest toepassen in de eerste fase van het project. We hadden in project verschillende soorten onderzoeksmethodes toegepast. We hadden 2 enquêtes verstuurd, interviews afgelegd, geobserveerd bij verenigingen en de doelgroep geobserveerd. De basis had ik geleerd tijdens de workshops van Find The Problem.

Een paar dingen van de workshops heb ik niet toegepast tijdens project. Bijvoorbeeld de Empathy map en dat je 95% van je tijd bezig moet zijn met het onderzoeken van je probleem. De Empathy map vonden mijn groepsgenoten niet nodig en Youri had van te voren al heel veel onderzoek gedaan. Daarom was het voor onze groep niet relevant om nog dieper het onderzoek in te gaan.

Voor de rest was het een hele interessante workshop. Ik raad hem zeker aan om hem volgend jaar te volgen!