Workshop Agile Scrum


Ik heb voor deze workshop gekozen, omdat ik tijdens mijn stage veel met scrum heb gewerkt. Ik wilde graag meer theorieën leren over agile en scrum. Uiteindelijk wil ik mijn verantwoording nemen in het project op het scrumbord.

Tijdens het project hadden we nog amper het scrumbord erbij gepakt. We deden scrummen via Trello. Ik heb bij deze workshops de achterliggende gedachte van scrum geleerd. In de workshop heb ik geleerd wat Agile is. Agile betekent: het snel en effectief in spelen op veranderingen in de buitenwereld. Daarbij staat tevredenheid van klanten voorop, met oog voor het welzijn van de medewerkers en de gezonde bedrijfsresultaten van de organisatie zelf. Als je scrum goed doet, ben je agile bezig.

Scrum is een frame work om agile te werken. Door de workshops heb ik meer kennis kunnen op doen in scrum en agile. Tijdens project was ik verantwoordelijk voor het scrumbord. Helaas heb ik dit niet elke keer gedaan. Vaak werden de taken verdeeld in onze Whatsappgroep. Deze taken werden later wel in het Trellebord gezet. We deden scrum via een Trellobord. Ik heb gemerkt dat dit niet echt lekker werkt. Bij mijn stage periode gebruikte we een scrumbord. Deze was tastbaar. Om de paar dagen kwamen we bij het bord staan. We vertelde kort wat we hadden gedaan. Dit mistte ik nu wel bij mijn projectgroep. Voor de volgende keer wil ik wel graag met een tastbaar bord werken en dat we om de paar dagen bij elkaar komen om te vertellen wat je gedaan hebt. Daardoor blijf je veel beter op de hoogte wat iedereen gedaan heeft.

Dit is het framework voor Scrum. Dit model moet je toepassen als je Agile en Scrum te werk wilt gaan

Ook hebben we in de workshop gekeken in welke fase we zitten van project. Hierbij hebben we het model van Tuckman toegepast. We kennen elkaar al sinds de eerste klas. We weten wat elkaars kwaliteiten zijn. Daardoor werden de taken erg soepel verdeeld. We zaten in de Norming en performing fase. De meeste andere groepjes zaten in de storming fase tijdens de workshop Agile Scrum. Zij zaten voor het eerst met elkaar in een projectteam. Kortom, wij hadden een voorsprong op de rest.

In project heb ik mijn verantwoording genomen op het Trellobord. Alleen had het af en toe net wat strenger mogen zijn. Het was een erg onoverzichtelijk bord. De taken werden wel uitgevoerd, maar de kwaliteit viel vaak tegen. Voor de volgende keer wil ik kritischer zijn. Ook op mijn eigen werkzaamheden. Het was vaak een beetje afgeraffeld.

Het was een interessante workshop. Het is wel een workshop waar je heel veel theorie krijgt. Eigenlijk ben je amper met de praktijk bezig. Als je Scrum Master certificaat wilt halen, raad ik het zeker aan om deze workshop te volgen. Ook staat het goed op je CV dat je ervaring hebt met scrum.